Voor wie is Jij&Ik bedoeld?
Jij&Ik is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar in Nijmegen en omgeving, die sociaal kwetsbaar zijn. Denk hierbij aan kinderen die in een lastige thuissituatie zitten, die thuis iemand missen om zich mee te identificeren, gepest worden of onzeker zijn over zichzelf. Het is bedoeld voor kinderen waarvan u denkt dat zij tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De vrijwilliger onderneemt samen met het kind/jongere activiteiten in de omgeving van het kind/jongere, maar weg van de thuissituatie van het kind.

Samenwerking tussen NIM en Tandem
Jij&Ik is een samenwerkingsverband tussen NIM Maatschappelijk Werk en Tandem Welzijn. Jij&Ik is ontstaan vanuit twee afzonderlijke maatjesprojecten die beide organisaties voorheen zelf uitvoerden. Door de overlap tussen beiden is er voor gekozen om de projecten te verenigen. Jij&Ik is gestart in september 2013.


Hoe kan ik een kind aanmelden?
Wanneer u een kind wilt aanmelden bij Jij&Ik kunt u samen met het kind en een ouder het aanmeldingsformulier invullen. Eén van de coördinatoren van Jij&Ik bekijkt of het kind met een van de vrijwilligers in contact kan worden gebracht. Als er een vrijwilliger beschikbaar is, neemt de coördinator contact met de ouder(s) op om een gesprek in te plannen met het kind
en de ouder(s). Tijdens dit gesprek maken de ouder(s) en het kind kennis met de vrijwilliger en worden samen met de coördinator concrete
afspraken gemaakt over het vervolg.