Wat doet Jij&Ik?
Begeleiding door Jij&Ik betekent dat een vrijwilliger en het kind of de jongere een vriendschappelijke band aangaan. Deze begeleiding vindt plaats voor de periode van één jaar. Elke week worden er activiteiten met het kind of jongere ondernomen, weg van de thuissituatie van het kind (zoals thuis bij de vrijwilliger). Deze activiteiten vinden wekelijks plaats tijdens een onderling afgesproken dagdeel.

 

Voor wie is Jij&Ik bedoeld?
Jij&Ik is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar in Nijmegen en omgeving, die sociaal kwetsbaar zijn. Denk hierbij aan kinderen die in een lastige thuissituatie zitten, die thuis iemand missen om zich mee te identificeren, gepest worden of onzeker zijn over zichzelf. Het is bedoeld voor kinderen waarvan u denkt dat zij tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.